wellmylife logo

hello@

wellmylife.hu

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK

ABA TECHNIKUS TANFOLYAM

Időpontja: 2023 – őszi félév (2023.11.17-2024.01.13)
Helyszín: Online + Budapest

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 2023-ben is elindítjuk autizmus specifikus ABA Technikus Tanfolyamunkat, amire sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?

Elsősorban olyan pedagógus, gyógypedagógus, gyógypedagógus asszisztens vagy pszichológus szakemberek számára, akik rendszeresen dolgoznak autizmus spektrum zavarral, viselkedésproblémával élő vagy más sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Olyan hallgatókat is várunk, akik jelenleg a felsőoktatásban készülnek ilyen pályára lépni. Más végzettséggel történő jelentkezés is lehetséges, a képzést számos érintett szülő is elvégezte már, akik gyakran saját gyermekükön túl, mások segítésére is használják a tanultakat. Fontos, hogy esettanulmányok, videó elemzések készülhessenek olyan gyerekekkel folytatott terápiás ülésekről, akikkel az adott szakember dolgozik.

Tudnivalók:

Az Alkalmazott Viselkedéselemzés (ABA: Applied Behavior Analysis) világszerte a leghatékonyabb fejlesztési rendszerként elismert módszer autista gyermekek felzárkóztatására, integrálására.
Mivel erre a szaktudásra az egyre emelkedő autizmus diagnózis számok miatt folyamatosan növekvő igény van országszerte, alapszintű tanfolyamot szervezünk olyan szakemberek részére, akik autista gyermekek oktatásával és fejlesztésével foglalkoznak, és szeretnék az eszközkészletüket a legkorszerűbb módszertani ismeretekkel bővíteni.
A tanfolyam során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek lehetővé teszik az érintett gyermekek viselkedésének elemzését és értelmezését, a beavatkozási pontok és fejlesztési feladatok hatékonyabb azonosítását. A tanfolyam célja olyan ABA technikus szakemberek képezése, akik képessé válnak egy (lehetőleg képesített viselkedéselemző szakemberrel egyeztetett) ABA alapú fejlesztési tervet szakszerűen és hatékonyan végrehajtani és ezáltal hozzásegíthetik a rájuk bízott gyermekeket ahhoz az élményhez és életminőséghez, ami a képességeik optimális kiaknázásával elérhető.*
A tanfolyam tematikája követi a nemzetközi viselkedés technikusi szintnek (international behavior technician/therapist) megfelelő tematikai előírásokat.

Főbb témák:

Az alkalmazott viselkedéselemzés 7 dimenziója – mi is az az ABA?
Az előzmény-viselkedés-következmény paradigma alkalmazása és jelentősége: a környezet szerepe az egyén viselkedésében
Következmények fajtái: mi tart fenn és mi csökkenthet egy viselkedést?
Viselkedés-módosítás lehetőségei: viselkedés csökkentő eljárások
Viselkedés növelő és készségfejlesztő stratégiák, módszerek: tanítási stratégiák és eljárások (ún. “hibamentes tanítás” lépései és alkalmazása, DTT, NET, generalizáció, differenciális megerősítés)
Motivációs eljárások és előzmény alapú lehetőségek
Viselkedés változtatás büntetés nélkül
A megerősítés szabályai és ennek alkalmazása
Skinner verbális viselkedés elmélete és gyakorlati alkalmazása a beszédindításban és kommunikáció fejlesztésben
A kooperáció kiépítésének 7 lépése és az ún. “Pairing” eljárás gyakorlata és jelentősége
A viselkedéselemzés etikája és etikus gyakorlata
Adatrögzítési gyakorlatok és az adatrögzítés jelentősége
Az ABA felmérési rendszerei
Tájékozódás az ABA szakirodalomban

Hol, mikor, mennyiért?

Szakmai képzés óraszáma: min. 60 óra. (7 egész oktatási nap.)

Képzési időpontok:

5 képzési nap online formában kerül megrendezésre, az utolsó két nap ad alkalmat az elhangzottak gyakorlására budapesti helyszínen.

Online időpontok: 2023 – őszi félév

– November 17 – 18 (péntek – szombat): online képzés

– december 1-2 (péntek-szombat) : online képzés

– december 16 (szombat): online képzés

– Január 12- 13 (péntek – szombat): jelenléti képzés, gyakorlással: Budapesten.

A tanfolyam alatt a gyakorlati képzési elemek elsajátításához a résztvevőknek videófelvételeket kell készíteni egy – egy feladat gyakorlásáról, melyek elkészítése és leadása / feltöltése a tanúsítvány kiadásának feltétele.

Amennyiben a jelentkező a minimálisan kijelölt óraszám alatt nem demonstrálja a sikeres terápiához szükséges készségeket, további szuperviziós órák lehetnek szükségesek a képesítés megszerzéséhez!

A szakmai képzés díja:

Elméleti oktatás és gyakorlati videó elemzések: 170 000 Ft, mely magába foglalja a vizsgadíjat (20.000 HUF) is. (Igény esetén két részletben is rendezhető.)

A képzés min. 10 fő jelentkezése esetén indul el.
A képzés maximum létszáma: 25 fő.
A képzés sikeres vizsga esetén tanúsítvánnyal zárul.

Az ABA technikus tanfolyam nem akkreditált pedagógus továbbképzés, de a felnőttképzési törvény hatálya alá esik, ezért adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tenni.

*A tanfolyamon átadott ismeretek természetesen a gyógypedagógiai vagy más terápiás munkába egyénileg is beilleszthetőek, de a nemzetközi szakmai etikai elvárásoknak megfelelően azt kérjük, hogy a technikusok a tevékenységüket csak képesített viselkedéselemző szakember szupervíziója mellett hívják ABA terápiának. A képzést követően rendszeres szupervíziós csoporthoz lehet csatlakozni.


    Shopping Basket