wellmylife logo

hello@

wellmylife.hu

BEMUTATKOZUNK

Tudtad, hogy hány százalékban határozza meg életmódod, életvezetésed az egészségedet?

Életmódunk, életvezetésünk döntően 43%-ban határozza meg EGÉSZségünket, ilyen formán pedig ez válhat az Élet-Mód-Szer-ünkké.

A Well My Life oldal, az életünk különböző dimenzióinak az egyénben összhangba kerülő esszenciáján keresztül holisztikus egészségfejlesztési összefüggésrendszereket igyekszik feltárni, melyhez hiteles, magasan képzett és keresett szakemberek rendszerét is kínálja egyben.

Fókuszpontunkban a wellness, mint életstílus áll, és az a megtapasztalásokon alapuló meggyőződés, hogy bármilyen élethelyzetet, kihívást magunkra tudunk venni, mint egy kabátot, melyet megfelelő és nekünk működő módszerekkel “divatosan” viselni is megtanulunk, jól tudunk lenni benne.

A “jól-lét” művelésének elméleti és gyakorlati háttértényezőinek elsajátítása a 3 M életmódszer: Megértés, Megélés, Működtetés folyamatán át vezet. Az a célunk, hogy megmutassuk, milyen kincsek rejtőznek a wellness és az egészségfejlesztés-divatos szóhasználat mögött.

“21. századi jelenség, a spiritualitás és az öngyógyítás iránti igény megjelenése, felértékelődése.”

Sőt az 1960-as évektől már nem a mindenáron való gazdasági növekedés a fő szempont a fejlett országokban, hanem a társadalmakban az egyensúly új bázisát az életminőség javítására tett erőfeszítések határozzák meg mikro – és makroszinten egyaránt. Vagyis a modern világunk zaja egyre inkább megköveteli a jóléti társadalmakban a figyelem megosztása mellett, az egy pontra ÖnMAGunkra való odafigyelés képességét is.

Egy fizikai problémának mindig van lelki vetülete, aspektusa, spirituális mivoltja, sőt jelenés tartalma, íly módon mindenképpen érdemes a gyökerekig “leásni”. A folyamatot viszont számtalan tényező megnehezíti: ma már nem csak a tradíciókban oly szigorúan meghatározott módon a megvilágosodott mesterek, a kiválasztottak kerülhetnek közel a lelkiség-spiritualitás életvitelszerű műveléséhez, hanem a “halandók” is. Egyre szélesebb körben, bár többnyire pusztán divatirányzat jelleggel, sokszor alapjaiban félreértelmezett és vagy túlmisztifikált módon agyból tudatosodva önjelölt megvilágosodott mesterek vezetik a “spirituális business” tévútján a tanulni, fejlődni vágyó “eltévelyedett”embereket a nirvána felé.

“Merre menjek, kihez forduljak, mit tegyek MAGamért, ha problémám van?”

Segítünk eljutni a megfelelő szakemberhez, ami talán sokszor a legnehezebb feladat, mikor ennek egyedül vágunk neki.

Ugyanis pontosan ezt az összevisszaságot látjuk, amikor az egészségük iránt felelősségteljesen cselekedni vágyó emberek elvesznek a választások paradoxonában végül nem jutva sehova sem.

Az útvesztőkön átkecmergő, magukat átdolgozó „párak” hangja viszont nem jut el feltétlenül a tömegekhez. Ők azok a hiteles emberek,, sőt szakemberek akik a saját példájukon keresztül képesek voltak átjutni a buktatókon és ezáltal nem tökéletes, de stabil életet építettek önmaguknak.

Ebben az őrült zajban ők azok, akiknél csend honol, az a csend mely rést nyit a tudatos figyelemre, mely a tanulás, fejlődés legfontosabb feltétele, és ilyenformán a megértéshez, a megéléshez és a működtetéshez kell. Saját életutam, egyéni kihívásaim kapcsán volt szerencsém számos területen ilyen hiteles emberektől tanulni, melynek eredménye nem a tökéletesség lett, hanem az önazonosság és a saját csendem megteremtésének képessége, az életem nehézségeinek a megbecsülése az elfogadás képességének megszerzésével, melynek olyan sok fejlődést köszönhetek és nem csak a fizikai testem, hanem ÖnMAGam EGÉSZségének megteremtésében is.

Ha olyan szakemberrel szeretnéd felvenni a kapcsolatot, aki nemcsak tanulta, hanem meg is élte amiről beszél, amiben segítséget nyújt, akkor jó helyen jársz. Számos technika és módszer van a kezünkben melyek segítséget igazán a mindennapokban képesek nyújtani, és olyan természet adta erőforrások, melyek holisztikusan képesek elindítani, továbbvinni és megtartani az úton, mikor mi magunk erre képtelenek lennénk.

Ez az oldal nem egy tuti módszerről, az életedet megváltoztató technikáról, a csodabogyóról szól! Nem árulunk instant boldogságot, nem mi tudjuk a tutit és nincs nálunk az élet Szent Grálja.

Egy életvitelt, életvezetést formáló eszközök, technikák, módszerek, szakemberek összehangolt, a mindennapokban könnyedén beépíthető rendszerszemléletével, — melyet működtetünk is a mindennapokban, – íly módon rendszergyakorlatával is viszont mindannyian rendelkezünk.

Tarts velünk az oldalon és a képzéseken, szolgáltatásokon keresztül, ha a neked működő módszert, technikát, megoldások összességét keresed…..egy módszer, nem módszer, egy technika nem működhet mindenkinek, egy termék nem lehet mindenre hatásos, egy szakvélemény, mindössze vélemény…..

„A vélemény az emberi tudás legalacsonyabb formája. Nem igényel elszámoltathatóságot, sem megértést. A tudás legmagasabb formája az empátia, ami azt igényli tőlünk, hogy hátralépjünk az egonktól, és a másik világába lépjünk.” Bill Bullard

Az oldal szakemberei, szolgáltatásai abban segítenek legfőképpen, hogy az egészséget döntően meghatározó 43%-ra leghatékonyabb eszközökkel lássunk el, súlypontozva az igazán égető területeket, hogy valódi ráhatásod legyen az EGÉSZ-ségedre.

 • All Posts
 • 5 kontinens masszázs
 • ABA (Alkalmazott viselkedés Analízis)
 • Access Bars
 • Anti-ageing kezelések
 • Autizmus specifikus fejlesztés
 • Bach virágterápia
 • Coaching
 • EEG biofeedback szupervízió esetvezetéses konzultáció
 • Érintéstechnika masszázs
 • Eszenciális wellness és biokommunikációs állapotfelmérés
 • Fitoterápia és gyógynövénytan képzés
 • Gerincterápiák
 • Gyógypedagógia
 • Jóga
 • KitchenCoach
 • Logopédia
 • Masszázs
 • Mozgásfejlesztés - Stretching
 • Neurofeedback / EEG-Amplitúdó Biofeedback Tréning
 • Neurofeedback/EEG – Amplitúdó Biofeedback állapotfelmérés
 • Pránanadi
 • Self-Love tanfolyam
 • Stresszkezelés
 • Szívkoherencia tréning
 • Szolgáltatás
 • Természetgyógyász oktatás - OKFŐ
 • ThetaHealing® konzultáció
 • ThetaHealing® tanfolyam

“Hivatásom az EGÉSZ-ség fejlesztés a szó valóban holisztikus értelmében.”

A testi-lelki-szellemi szubjektíven megélt, életkörülményeinktől független EGÉSZ-ség megszerzésének a KÉPES-sége. Hiszem, hogy minden emberi lényben benne lakozik ez a kiaknázatlan végtelen potenciál, hisz ez a természetünk.

A mai korban hozzám hasonló gondolkodókkal egyetemben, nekem is volt egy ide vezető utam, számos megéléssel és számos előképzettséggel. Melyeket nem a véletlen irányított egy irányba, hanem a végzet, a sors és a folyamatos, tudatos választásaim, melyek ma már tudom az elejétől a lelkem hangját követték.

Egészen a Debreceni Általános Orvostudományi Egyetemtől, a Miskolci Egészségtudományi Karon át, a végső fordulatig, mikor életet adtam egy autizmussal élő gyermeknek.

Ezt követően:

A legfontosabb talán, hogy mindez az EGÉSZ-séget látni tudó szemekkel ajándékozott meg.

A mai modern világunknak és a technológia fejlődésének köszönhetően mérhető adatok tükrében pontosan látni is tudjuk az ember holisztikus rendszereit, mikor testi-lelki és fizikai aspektusok mentén az egészsége fejlesztésével aktívan foglalkozunk, illetőleg a meglévő diszharmóniáinak a gyökerét keressük. Ez olyan új távlatokat nyit meg a gyógyászat területén, az egészségügyi rendszerek aktív betegellátás általi leterheltségének mérséklésére – természetesen az orvossal összehangoltan, mely úgy vélem jelentős hatékonyságnövelést fog eredményezni az elkövetkező évtizedekben.

A Well My Life szakmai szerveződés megálmodójaként, vezetőjeként egy olyan szakmai közösség megalkotását tűztem ki célul, ahol a szakemberek összehangoltan, lelkes együttműködéssel teszik a legjobb tudásuk szerint a dolgukat. Miközben a kliens, ügyfél, páciens egy ilyen összehangolt egészségfejlesztési rendszerben mindig a legjobb kezekbe kerül és a legfontosabb információk birtokába jut, ahhoz hogy valódi, pozitív, előremutató eredményeket érjen el az élete bármely aspektusában.

Shopping Basket