wellmylife logo

hello@

wellmylife.hu

Esszenciális wellness és biokommunikációs állapotfelmérés

A szolgáltatás az alábbi partnereinknél elérhető:

 • All Posts
 • 5 kontinens masszázs
 • ABA (Alkalmazott viselkedés Analízis)
 • Access Bars
 • Anti-ageing kezelések
 • Autizmus specifikus fejlesztés
 • Bach virágterápia
 • Coaching
 • EEG biofeedback szupervízió esetvezetéses konzultáció
 • Érintéstechnika masszázs
 • Eszenciális wellness és biokommunikációs állapotfelmérés
 • Fitoterápia és gyógynövénytan képzés
 • Gerincterápiák
 • Gyógypedagógia
 • Jóga
 • KitchenCoach
 • Logopédia
 • Masszázs
 • Mozgásfejlesztés - Stretching
 • Neurofeedback / EEG-Amplitúdó Biofeedback Tréning
 • Neurofeedback/EEG – Amplitúdó Biofeedback állapotfelmérés
 • Pránanadi
 • Self-Love tanfolyam
 • Stresszkezelés
 • Szívkoherencia tréning
 • Szolgáltatás
 • Természetgyógyász oktatás - OKFŐ
 • ThetaHealing® konzultáció
 • ThetaHealing® tanfolyam

„Sosem késő elkezdeni azzá válni, akivé mindig is lenni akartál.”
George Eliot

Az első lépés, hogy megtanuljuk a hatékony öngondoskodás elméletét és gyakorlatát, mely minden olyan tevékenység, amelyet valamilyen formában a saját jól-létünkért teszünk. Ide tartozik a testi, szellemi egészségünk megőrzése, a fizikai környezetünkkel való törődés, a kapcsolataink ápolása, az érzelmeinkkel való foglalkozás, a kreativitásunk, tudásunk, képességeink, készségeink kibontakoztatása, spirituális-lelki fejlődésünk, pénzügyi helyzetünk megszilárdítása, és általában a világ jobbá tételéhez való bármilyen hozzájárulásunk….

A wellness nem pusztán, az amire elősként mindannyian gondolunk: egy kellemes szállodai környezet, SPA, masszázs, jól megérdemelt kikapcsolódás, feltöltődés.

De mi lenne akkor, ha azt mondanánk, a wellness jóval több ennél, hogy a hétköznapjaid része lehet?

A wellness egy életforma, amely lelkileg, mentálisan és szociálisan kiegyensúlyoz, miközben a testünk is az egészséges állapothoz közelít. Ugye jól hangzik?

De mi a wellness és selfness maga?

A selfness csakúgy, mint a wellness holisztikus, íly módon a teljességre, az egészre törekvő, az az összetett harmónizálási mód, melynél figyelembe veszik a kliens értelmi, érzelmi, gondolkodásbeli, fizikai és szociális állapotát is.

A holisztikus egészségfogalommal a WHO értelmezésében a 19. század második fele hozott szemléletbeli változást az ember megítélésével kapcsolatban. Ekkor ismerték fel, hogy az ember biológiai szervezete szoros kölcsönhatásban áll a körülötte levő természeti és társadalmi (szociális) környezetével, és ennek alapján az embert bio-pszicho-szociális lényként kezdték értelmezni.

Az egészség nem statikus állapot, hanem állandó mozgásban lévő harmonikus egyensúlyi állapot. Vannak, akik ezt a viszonyt a szervezet homeosztázisához, a belső környezet állandóságát biztosító élettani és biokémiai folyamatokhoz hasonlítják, azzal a különbséggel, hogy itt a külső és belső környezet egyensúlyát tételezzük fel. Sőt tovább megyünk picit koncepcionálisan, mert környezetként az ember domináns érzelmi beállítottságát, hangulatát, vagyis rezgés – rezonancia frekvencia állapotát a sejtek működésére meghatározó belő környezeti tényezőként értelmezzük. Melyet egyedileg mérni is képesek vagyunk biokommunikációs eszközünk segítségével. Az eszközös méréseket követően indul el a lényegi rész, a riportok kiértékelése, és a konzulens által vezetett (interpretáció), vagyis riport helyes értelmezés, mely wellness/selfness tanácsadásnak minősül és körülbelül egy órát vesz igénybe.

A személyre szabott biokommunikáció elvén alapuló mérésen túl, a második legstabilabb egészségfejlesztési eszköztárunk a tiszta, tesztelt, minőségbiztosítási rendszeren átesett növényi esszenciák.

Miért fontos mindez?

A különböző illóolajokat a történelem során számos kultúrában hasznosították egészségjavító tulajdonságaikért. Egyedülálló kémiai szerkezetüknek köszönhetően megfelelően alkalmazva célzottan fejtik ki jótékony hatásaikat, és erőteljes testi-lelki és mentális harmonizálásra képesek.

Javíthatják a hangulatot, lecsillapíthatják érzelmeinket, de akár erős érzelmi reakciókat is kiválthatnak. Használatuk egyértelműen messze túlmutat az „illatuk” varázsán.

A fent megfogalmazottak értelmében az EGÉSZSÉG jelenti:

 • a megterhelő helyzetek, események elviselésére való képességet, (reziliencia) azzal történő kreatív megbarátkozást,
 • illetve a terhelő események legyőzését (coping), a legyőzés technikájának ismeretét,
 • valamint az „ártó” külső és belső környezet aktív átszervezésére való készséget.
 • A mai egészségmodell az embert egészében szemléli, azaz mindhárom összetevő (testi, lelki, szociális) egyszerre, egymással összefüggésben, kölcsönhatásban történő összefüggésében; ez a holisztikus egészség szemlélet. Ennek eredménye a szervezeten belüli és a külső környezet (társadalmi,szociális, környezeti) közötti dinamikus egyensúly.

A selfness a wellness része. A wellness kikapcsolódás és élvezeti értéke mellett, egyre hangsúlyosabbá válik annak elsajátítása, hogyan lehetünk képesek a lehető legjobban irányítani életünket. A selfness hozzátesz a wellnesshez. A wellness esetében az egészséges életmódon túl, átmeneti feszültségoldásról beszélünk, viszont a selfness az önismeretről, önmagunk hosszútávú és folyamatos megváltoztatásáról szól, azaz a tudatos test- és személyiségformálásról.

 A selfness jelentése tudatos életvitel, egyfajta életvezetési módszer, ami a test-lélek-szellem összhangját építi és az egyént helyezi a központba. A mindennapos konfliktusok, a gyakori kiszolgáltatottá tevő élethelyzetek, a félelmek, a megfelelési kényszer és a lelki tényező hatására kialakult testi rendellenesség, betegségek (pszichoszomatikus betegségek) hívták életre a selfnesst. Ez a megközelítési mód azt javasolja, hogy az életedben előforduló válságok ellen ne küzdjél, inkább fogadd hálásan az általuk kapott értékes lehetőséget a változásra, feltárva a problémák gyökerét. A selfness olyan életvezetési választás, amely az egyénen belül a testi, a lelki és a szellemi hármas egyensúlyának kialakítására, és a magunkkal, bensőnkkel való kapcsolat megteremtésére törekszik. Szól önismeretről, hosszútávú és folyamatos változtatásról az egészséges énkép kifejlesztéséről, személyiségünk fejlesztéséről. A selfness életforma célja:

 • önmagunk megismerése, gyenge és erős pontjaink feltárásával, önreflexiós és hatékony önmanagement módszerek alkalmazásával
 • önmegváltoztatás, énkép újra definiálás képességével /külsőleg és belsőleg, ki vagyok, ki akarok lenni?/
 • ezáltal környezetünk megváltoztatása, /rezgésszintnövelés, a körülöttünk lévő energiamező információjának modulálása által, tudatosan/
 • egészséges énkép, önbecsülés kialakítása /hátráltató és destruktív hiedelem és érzésminták felülvizsgálata és megváltoztatásának képessége révén/
 • szebb test és lélek, igényesebb környezet, melyben élünk kiegyensúlyozottság, elégedettség, biztonság, boldogság megélése /a determináltságoktól függetlenül az életigenlés visszaszerzése/
 • boldogabb és egészségesebb társadalom létrejöttének elősegítése / az egészségem nem pusztán magánügy, hanem közügy is/

Ezért javasoljuk, hogy a személyre szabott válaszokért, első lépésként kérdezzük meg a testünket, mit üzen nekünk, hol vannak az elakadások, diszharmóniák és milyen egyedi balanszerek segítenek elindulni a saját selfness folyamatunkban. Hogy éppen kinek és milyen illóolaj hozhat az egészségi állapotában javulást aktuálisan, szintén nem bízzuk a véletlenre, a személyre szabott mérés keretében, erre is egyedi választ adunk.

Az oldal szakemberei saját kompetenciájuknak, szakterületüknek, készségszintjüknek és végzettségeiknek megfelelő módon nyújtanak segítséget a fenti folyamatban.

Induljunk el együtt az úton! Jelentkezz be egy biokommunikációs, állapotfelmérésre, térképezzük fel az egyéni egészségfejlesztési irányaidat, ami neked, rólad szól, és ami neked működik.

Hogyan zajlik az állapotfelmérés és wellness konzultáció?

Maga a biokommunikációs eszközös felmérés körülbelül 15 percet vesz igénybe, dokumentációk kitöltésével együtt, majd többnyire online formában a felméréskor egyeztetett, de későbbi időpontban a személyes mérési eredményeid helyes értelmezésében segít a wellness konzulens, ennek időtartama körülbelül 60 perc.

Ez alapján ad a kompetencia szintjének megfelelő tanácsot, akár további orvosi kivizsgálások, szűrővizsgálatok szükségességére is további javaslattal lát el, szekunkder prevenciós szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet.

A mérési eredmények nem minősülnek orvosi diagnózisnak, sem kezelésnek!

Iránymutatásul viszont nagyszerűen működnek a harmónia, és pozitív közérzet elérésében.

Zyto technikáról és a Kézibölcsőről:

 • • a kézbölcsőt az FDA II. osztályú orvostechnikai eszközként engedélyezte a galvanikus bőrreakció (GSR) mérésére.
 • • a ZYTO technológia számos biokommunikációs elvre és koncepcióra támaszkodik, amelyek mélyebb betekintést és információt nyújtanak a felhasználóknak az egészséggel és wellnesszel kapcsolatos döntések meghozatalakor.
 • • alapszinten a ZYTO szoftvert úgy tervezték, hogy energetikailag elemezze a szervezet specifikus galvanikus bőrreakcióját, amelyet a ZYTO kézbölcső mér.
 • • a ZYTO szoftver nem diagnosztikai eljárás!
 • • ehelyett a szoftver a GSR-leolvasásokból származó információkat szolgáltat – végső soron lehetővé teszi, hogy jobb döntéseket hozzunk az egyéni egészségünk és közérzetünk javítására. Forrás, és további információ: The Global Leader in Biocommunication Technology | ZYTO

A Zyto technológiával működő szkenner által felállított kép alapján holisztikus rálátást nyerünk arra, hogy milyen támogató további eszközökre, illóolajokra, táplálékkiegészítőkre, további terápiákra van valóban szüksége a testnek és mivel tudjuk megtámogatni az érzelmi egyensúlyunkat. Milyen fiziológiai és mentális gyakorlatok, természetes megoldások tudnak hozzásegíteni ahhoz, hogy megérkezz a számodra ideális állapotba. Hiszen a testünk folyamatosan jelez számunkra, azonban ezeket az üzeneteket sokszor nem tudjuk értelmezni. Érzelmeink, mentális állapotunk leképeződik a testünkben, a szerveinkben és ezáltal befolyásolják a teljes szervezetünk működését.

A biokommunikációs technika nem helyettesíti, csupán kiegészítheti az orvosi kezelést!

Továbbá a biokommunikációs eljárás nem alkalmas diagnózis felállítására sem, mivel nem diagnosztikus eljárás még Magyarországon!

Shopping Basket